Artikelen over: Artikelen aan de slag
H5. Samen werken en samen besluiten 

H5. Samen werken en samen besluiten 

Het creëren, uitvoeren en bijsturen van een OGSM is mensenwerk. Uiteindelijk zijn het de teamleden die het met elkaar moeten doen. Heldere verantwoordelijkheden en duidelijke besluitvorming zijn belangrijke succesfactoren. Dit is een beknopte samenvatting van hoofdstuk 5 van het boek ‘OGSM in de praktijk’.

Lees meer
Nieuw jaarplan creëren

Nieuw jaarplan creëren

Dit artikel is een extraatje bij het boek ‘OGSM in de praktijk’. We gaan in op het proces om nieuwe jaarplannen te creëren op basis van het plan van het afgelopen jaar. In het boek was geen ruimte om dat uitgebreider te behandelen. We gaan er in dit artikel van uit dat je regelmatig (elk kwartaal) bijstuurt. De OGSM is dus altijd actueel. Toch is het verstandig jaarlijks wat langer stil te staan bij de OGSM en te evalueren of de strategische keuzes nog juist zijn. In dit artikel beschrijven we de stappen.

Lees meer
H4. OGSM: doen, leren en bijsturen

H4. OGSM: doen, leren en bijsturen

Hoe houd je koers en zorg je dat je de beoogde resultaten boekt? En tegelijkertijd: hoe blijf je wendbaar? Bij de uitvoering van de acties leer je immers van de resultaten. Een OGSM is daarom altijd een levend plan. Om succesvol te zijn met OGSM heb je een werkwijze nodig die helpt om het plan uit te voeren en te leren van de resultaten. Door op vaste momenten de voortgang te bespreken en bij te sturen kun je als team bewust besluiten nemen.
Dit is een beknopte samenvatting van hoofdstuk 4 van het boek ‘OGSM in de praktijk’.

Lees meer
H3. OGSM in 4 stappen

H3. OGSM in 4 stappen

Tijd om aan de slag met gaan met het opstellen van je plan. We introduceren een praktische aanpak van 4 stappen voor het opstellen van een scherp plan. We pakken niet gelijk het OGSM-model erbij, want een goed plan begint met een goede voorbereiding.
Dit is een beknopte samenvatting van hoofdstuk 3 van het boek ‘OGSM in de praktijk’.

Lees meer
H2. Een goed plan met OGSM

H2. Een goed plan met OGSM

OGSM is een model om een plan te maken dat op één pagina past. Zo zie je in een oogopslag wat je wilt bereiken en wat je daarvoor moet doen. In dit artikel bespreken we de vier onderdelen van een OGSM: ambitie, doelstellingen, strategische keuzes en maatregelen.

Dit is een beknopte samenvatting van hoofdstuk 2 van het boek ‘OGSM in de praktijk’.

Lees meer
H1. De kracht van een goed plan

H1. De kracht van een goed plan

OGSM is een model om plannen te maken én uit te voeren. Dat kun je vergelijken met een zeilreis. Door een plan te maken ga je zelf achter het roer zitten, je bepaalt zelf de koers.

Dit is een beknopte samenvatting van hoofdstuk 1 van het boek ‘OGSM in de praktijk’.

Lees meer
Sturen MET cijfers, niet OP cijfers

Sturen MET cijfers, niet OP cijfers

In een OGSM zijn doelstellingen en indicatoren erg belangrijk. Ze maken de resultaten van al je inspanningen meetbaar. Maar er is een gevaar: dat de getallen belangrijker worden dan het eigenlijke doel. Dit is de wet van Campbell. Hoe ontsnap je aan deze valkuil?

Lees meer
Bepaal zelf je koers

Bepaal zelf je koers

Stel je voor: Je zit in de kajuit van een zeilschip. Het schip dobbert op de golven in een prachtige baai. De zon schijnt en er staat een fris briesje. Je hebt nu twee mogelijkheden. De eerste is ‘Ik zie wel waar ik uitkom’. Is dat je keuze? Prima, veel plezier. Of kies je voor de tweede: ‘Ik bepaal zelf mijn koers’. Juist, dan heb je een goed plan nodig. Maar waarom eigenlijk? We gaan terug naar de basis.

Lees meer
Aandacht: ons meest schaarse productiemiddel

Aandacht: ons meest schaarse productiemiddel

De grootste winst van het maken van een goed plan is focus. Een goed plan bevat namelijk scherpe keuzes waar je je schaarse hoeveelheid geld en tijd op inzet. Psycholoog Daniel Goleman schreef het boek “Focus: The Hidden Driver of Excellence” als gids om meer uit ons meest schaarse productiemiddel te halen: aandacht.

Lees meer
Psst… Het gevaar van gemakzuchtig communiceren

Psst… Het gevaar van gemakzuchtig communiceren

Een groot deel van het succes van een strategie wordt bepaald door de alignment binnen een organisatie. Hoe goed werken alle afdelingen en teams samen aan het realiseren van de ambitie en doelstellingen? Helaas gaat het vaak mis in de communicatie, terwijl we dit op de basisschool met het welbekende fluisterspelletje al leren. Hoog tijd om de lessen in praktijk te brengen.

Lees meer
Meer resultaat en grip met de Eisenhower matrix

Meer resultaat en grip met de Eisenhower matrix

Een OGSM hoort gevuld te zijn met belangrijke en planbare acties. Het zorgt voor resultaten die bijdragen aan het realiseren van de ambitie, voor meer balans (minder stress) en meer controle (minder problemen). Focus op de belangrijke acties en laat je niet van je koers brengen door urgente acties die de aandacht opeisen en slechts belangrijk lijken. Dat is de boodschap van de Eisenhower matrix.

Lees meer
Van creatie naar uitvoering: twee lessen van Spinvis

Van creatie naar uitvoering: twee lessen van Spinvis

De wereld van muziek en die van organisaties lijken op elkaar. Wat kun je als organisatie leren van Spinvis als het gaat om het uitvoeren van nieuwe creaties? Bij Spinvis zijn deze nieuwe creaties liedjes, in organisaties gaat het om strategische plannen. Er is veel energie en creativiteit in de plannen gestopt, nu is het tijd voor de uitvoering.

Lees meer
Doe de goede dingen en doe ze goed

Doe de goede dingen en doe ze goed

Doen we de dingen goed? Doen we de goede dingen? Voor elk team is het essentieel deze vragen regelmatig te stellen. In dit artikel lees je waarom deze vragen zo belangrijk zijn en hoe je dit gesprek kunt voeren.

Lees meer
Twee methoden vergeleken: OGSM vs. OKR

Twee methoden vergeleken: OGSM vs. OKR

Hoe vertaal je de strategie van je organisatie naar daadwerkelijke resultaten? OGSM en OKR zijn twee methoden om mensen in de organisatie te helpen de juiste keuzes te maken en samen de doelen te bereiken. Ze geven de organisatie een duidelijke richting en focus. In dit artikel zoomen we in op OKR en de verschillen en overeenkomsten met OGSM.

Lees meer
Geslaagde mislukkingen

Geslaagde mislukkingen

Huh? Jazeker, een mislukking kan heel geslaagd zijn. Neem een experiment dat zogenaamd mislukt is, maar heel waardevolle inzichten oplevert. Of neem het kunstwerk dat na vandalisme pas echt schitterend werd. Een ode aan de mislukking met twee belangrijke lessen. Les 1: Experimenteer en wees niet bang om te falen. Les 2: Deel je resultaten met anderen, zodat zij het (nog) beter kunnen maken.

Lees meer
De vijf bouwstenen van teamwork

De vijf bouwstenen van teamwork

Een OGSM is een strategisch (jaar)plan van een groep mensen. Samen voeren ze de acties uit, evalueren ze de resultaten en sturen ze bij. Hoe beter de samenwerking, hoe beter de resultaten. Wat maakt een goed team?

Lees meer
OGSM creëren

OGSM creëren

OGSM is een hulpmiddel om strategie en jaarplannen beknopt en overzichtelijk op te schrijven. Het model helpt om je te focussen op de essentie. Als het plan eenmaal staat heb je een goede basis om aan de slag te gaan, bij te sturen als dat nodig is en vooral: resultaten te boeken. Hoe kom je tot een scherp plan in OGSM-formaat?

Lees meer
Voortgang van acties: doen

Voortgang van acties: doen

Bespreek maandelijks de lopende acties. Focus op de acties die niet volgens plan verlopen. Bepaal met elkaar hoe je de uitvoering van de acties kunt verbeteren.

Lees meer
Voortgang van strategieën: leren en bijsturen

Voortgang van strategieën: leren en bijsturen

Het eind van een kwartaal is een natuurlijk moment om te evalueren en vooruit te kijken. Zo zijn er vier vaste momenten in het jaar om te leren en bij te sturen. Hoe zorg je ervoor dat je deze kwartaalrapportage zo nuttig mogelijk maakt met zo min mogelijk gedoe?

Lees meer
Innoveren is improviseren: 7 lessen van een jazzband

Innoveren is improviseren: 7 lessen van een jazzband

De veranderende omgeving vergt van organisatie dat ze zich continu aanpassen. Soms reactief, soms pro-actief. De wendbare organisatie innoveert aan één stuk door. Continu vernieuwen. Continu inspelen op de situatie. Continu improviseren. Net als een jazzband. Jazz is bij uitstek de muziek waar muzikanten improviseren en optimaal samenwerken om tot nieuwe muziek te komen. Geen stuk is ooit hetzelfde. Of zoals zoals saxofonist Ornette Colman zei: “Jazz is the only music in which the same note can be played night after night but different each time.”

Wat kun je als organisatie leren van een jazzband?

Lees meer
Valkuilen van OGSM

Valkuilen van OGSM

OGSM is een heel krachtig model om een strategisch plan in één overzicht weer te geven. Maar het blijft een hulpmiddel. Wat zijn de valkuilen in het gebruik van OGSM?

Lees meer
OGSM checklist

OGSM checklist

Gebruik deze checklist om je OGSM aan te scherpen. Bedenk daarbij: OGSM is een levend document, dus er is ruimte om je plannen steeds weer aan te scherpen. Blijf niet hangen in het eindeloos verbeteren van je plan voordat je aan de slag gaat. Goed is goed genoeg.

Lees meer
OGSM-model: Objective, Goals, Strategies, Measures

OGSM-model: Objective, Goals, Strategies, Measures

Succesvolle organisaties hebben niet alleen goede ideeën, maar zijn ook in staat deze uit te voeren. In elke organisatie zijn plannen, maar wordt er ook concreet gepland? Te vaak blijft een goede strategie hangen in vage slogans en ambities. Strategische planning vertaalt strategische keuzes in concrete activiteiten waarvan het succes meetbaar is.

OGSM is een methode om strategie of jaarplannen te beschrijven op één pagina. OGSM staat voor Objective, Goals, Strategies en Measures. Samen geven ze een goed beeld van wat de organisatie drijft, hoe succes meetbaar is, welke keuzes de organisatie maakt en hoe deze keuzes uitwerken in acties. Waar ‘organisatie’ staat kun je ook business unit of afdeling lezen. Overal waar men strategische plannen maakt kun je OGSM inzetten.

Lees meer
Rollen bij de uitvoering van OGSM

Rollen bij de uitvoering van OGSM

Een OGSM is een plan van een groep mensen. In dialoog met elkaar maken ze bewuste keuzes en leren ze van de voortgang. Maandelijks en elk kwartaal komen ze bij elkaar om de acties en strategieën te bespreken. Naast deze werkwijze is ook een heldere rolverdeling van belang om het eigenaarschap te beleggen. We maken daarbij onderscheid tussen de inhoud en het proces.

Lees meer
De kracht van OGSM

De kracht van OGSM

OGSM is je plan in één overzicht. Dit kan een meerjarenstrategie, een jaarplan of een projectplan zijn. Waarom is OGSM zo’n krachtig model?

OGSM geeft inspiratie en energie en is concreet en meetbaar. OGSM zorgt voor scherpe keuzes, is actiegericht en zorgt voor logische samenhang.

Lees meer
OGSM-werkwijze: doen, leren, bijsturen

OGSM-werkwijze: doen, leren, bijsturen

Een plan kan nog zo goed zijn – inhoudelijk juist, scherp geformuleerd, concrete acties – als het niet wordt uitgevoerd is het zinloos, zonde van de moeite. Resultaten bereik je alleen door dingen te doen. Liever een plan dat 80% gereed is heel goed uitvoeren dan een 100% plan slechts matig uitvoeren. De werkwijze die we hier beschrijven kan je helpen bij het uitvoeren van acties, het leren van de resultaten en je plan bij te sturen als het nodig is.

Lees meer

Alle categorieën

Vraag een demo aan

en bekijk onze tools in het echt