Omgevingsmonitor: grip op je omgeving

Met de omgevingsmonitor ontdek je:

  • De ontwikkeling van trends
  • De urgentie om te reageren op trends
  • De relevantie van strategische keuzes en risico’s
Vraag direct een demo aan

Gebruik de kennis en ervaring van experts

Raadpleeg het expertpanel

Stel je eigen expertpanel samen

Verdeel het expertpanel in groepen (bijv. intern en extern)

Verstuur uitnodigingen aan het expertpanel

Stuur een herinnering aan experts die de vragenlijst nog niet hebben ingevuld

Overzicht van groepen
Brainstormen over OGSM

Vragenlijst

De expert krijgt een uitnodiging met daarin een unieke link om de vragenlijst in te vullen

De vragenlijst bestaat uit een serie van ontwikkelingen

Voor elke ontwikkeling scoort de expert: de richting die hij of zij verwacht, de impact op de organisatie en binnen welke periode de impact het grootst is

Je kunt de vragenlijst aanvullen met open vragen, zoals: Wat is de grootste kans voor onze organisatie in de komende 3 jaar?

Vragenlijst op mobiel

Het invullen van de vragenlijst is laagdrempelig en kan ook op mobiel

Zo is de omgevingsmonitor ook te gebruiken tijdens een presentatie of workshop

OGSM publiceren

Resultaten analyseren

Status van OGSM

Ontwikkelingen op het dashboard

Het dashboard geeft inzicht in de resultaten per ontwikkeling

Je ziet de verwachte impact, de urgentie en de richting van de ontwikkeling

Voeg een toelichting toe aan het dashboard om de resultaten te duiden 

Weergave en filters

Sorteer de ontwikkelingen op impact of urgentie

Vergelijk verschillende periodes of verschillende groepen experts met elkaar

Filter de resultaten op periode of groep

Deel een weergave van het dashboard met de respondenten via de unieke link

Status van OGSM
Actieplan

Impact op de strategie

Koppel de richting van ontwikkelingen aan strategische opties, keuzes en risico’s

Zo krijg je inzicht in de relevantie van deze opties, keuzes en risico’s

Vergelijk verschillende periodes of groepen met elkaar

Zicht op de ontwikkeling van toekomstscenario’s

Bekijk de waarschijnlijkheid van de scenario’s

Vergelijk de waarschijnlijkheid met de vorige periode of resultaten van verschillende expertgroepen

Status van OGSM
Actieplan

Strategie in de windtunnel van toekomstscenario’s

Stel dat… stel zelf de waarschijnlijkheid van de scenario’s in

Bekijk de invloed op de relevantie van opties, keuzes en risico’s

Vraag een demo aan

en bekijk onze tools in het echt