Scenarioplanning

Creëer samen toekomstscenario’s

Betrek interne en externe experts

Rijkere input en meer draagvlak

Monitor de resultaten

Vraag direct een demo aan

Online scenarioplanning binnen 5 minuten

Online tool voor scenarioplanning

Social Scenario Planning is een online tool om scenario’s te ontwikkelen en strategische opties vast te stellen om op de scenario’s in te spelen. De tool is ontwikkeld voor zowel organisaties die zelfstandig scenario-analyse willen uitvoeren als voor consultants.

Co-creatie van scenario’s met alle stakeholders

Social Scenario Planning begeleidt organisaties stap voor stap in het ontwikkelen van scenario’s. Het betrekken van zowel interne als externe experts staat centraal. Dit zorgt voor rijkere scenario’s en strategische opties en groter draagvlak voor de uitkomsten.
De tool omvat 5 fasen. Alle stappen worden online gefaciliteerd. De tool is ook uitstekend te combineren met offline activiteiten, zoals workshops en interviews.

Social Scenario Planning is ongeëvenaard in de mogelijkheid om in korte tijd waardevolle toekomstscenario’s te ontwikkelen die breed gedragen worden door de stakeholders.

Scenarioplanning

Krijg grip op de turbulente omgeving

De externe omgeving wordt steeds onvoorspelbaarder. De traditionele vormen van forecasting en strategie-ontwikkeling zijn daardoor te rigide. Niet de zekerheden, maar juist de onzekerheden moeten centraal staan. En hoe je op die onzekerheden inspeelt.

Ontwikkel robuuste strategie

Scenarioplanning is een methode waarin je meerdere plausibele toekomstbeelden ontwikkelt om het verloop van kernonzekerheden te verkennen en de kansen en risico’s die dit met zich meebrengt. Scenarioplanning helpt organisaties te leren van de veranderingen in de buitenwereld én om strategie daarop te ontwikkelen.

Social Scenario Planning in 5 stappen

Stap 1: Scope bepalen

De eerste stap bepaalt de richting van het onderzoek. De belangrijkste strategische vraag van de organisatie vormt het uitgangspunt van de scope. Op basis van de vraag kies je een tijdhorizon, breng je begrenzing aan en selecteer je stakeholders.

Stap 2: Trends verzamelen

De tweede stap is een analyse van de externe omgeving. De community verzamelt trends door ontwikkelingen te selecteren in de database van macrotrends. Daarnaast brainstormen ze over trends in de directe omgeving van de organisatie.

Stap 3: Trendanalyse

De derde stap vormt een analyse van de verzamelde trends. De trends scoor je op hun onderlinge afhankelijkheid, onvoorspelbaarheid en impact op de onderzoeksvraag. Doel van deze fase is de kernonzekerheden te identificeren.

Stap 4: Scenario’s opstellen

In de vierde stap stel je de scenario’s op. De kernonzekerheden vormen de basis voor het assenkruis dat de vier scenario’s definieert. De scenario’s zijn plausibele toekomstbeelden die samen met de community worden opgesteld.

Stap 5: Opties definiëren

In de vijfde stap bepaal je hoe je als organisatie succesvol kunt zijn in de verschillende scenario’s. In een brainstorm definieert de community strategische opties. Elke optie krijgt een score voor zijn relevantie in een bepaald scenario.

Projectmanagement-tool

De projectmanagement-tool is een speciale omgeving voor de project manager (medewerker en/of externe consultant). De tool beschrijft in detail de stappen van het proces en garandeert daarmee juiste inzet van de methode. Daarnaast bevat de tool sjablonen voor alle resultaten, van de scope tot de trendlijst en scenario’s. Vanuit de projectmanagement-tool zet de project manager opdrachten uit in de community en vraagt hij feedback op (tussen)resultaten.

Co-creatie community

De co-creatie community is de omgeving waarin de community samenwerkt aan het ontwikkelen van de scenario’s. De leden van de community kunnen zowel interne als externe experts en stakeholders zijn. In de tool geven de leden input op de strategische vragen, brainstormen ze o.a. over trends en strategische opties. Ze geven feedback op (tussen)resultaten die de projectmanager heeft opgesteld en blijven via blogposts op de hoogte van de voortgang van het project.

Functionaliteit

1. Scope bepalen

Brainstorm over strategische vragen

Strategische vragen publiceren

Scope bewerken en publiceren

Feedback geven op resultaten

Resultaat: strategische vragen en scope

2. Trends verzamelen

Selecteer macrotrends uit onze trendbibliotheek

Brainstorm over trends: toevoegen, liken, reageren

Trendlijst samenstellen: bewerken, prioriteren, samenvoegen

Trendlijst publiceren en feedback vragen

Resultaat: trendlijst

 

3. Trendanalyse

Trends scoren op impact en onvoorspelbaarheid

Trends scoren op onderlinge afhankelijkheid

Gerangschikte trendlijst publiceren en feedback vragen

Resultaat: trendlijst, gerangschikt op scores

 

4. Scenario’s opstellen

Assenkruis met kritische onzekerheden definiëren

Brainstormen over onderliggende oorzaken en karakteristieken van de scenario’s

Scenario’s schrijven, publiceren en feedback vragen

Resultaat: assenkruis en scenario’s

 

5. Opties definiëren

Brainstormen over uitdagingen en opties per scenario

Strategische opties scoren per scenario

Resultaat: gerangschikte lijst van strategische opties

 

Projectmanagement-tool

Overzicht van alle fasen en (tussen)resultaten

Gedetailleerde beschrijving van alle stappen in het proces

Sjablonen voor alle resultaten

Praktische tips uit onze praktijk

 

Co-creatie community

Overzicht van alle fasen en (tussen)resultaten

Weblog met projectupdates en opdrachten

Feedback geven op (tussen)resultaten

Alerts

Dagelijkse of wekelijke e-mail met overzicht van nieuwe berichten en reacties

Updatemail wordt automatisch verstuurd naar alle leden

Leden kunnen de frequentie eenvoudig zelf wijzigen of zich uitschrijven

En meer

Overzicht van laatste berichten

Overzicht van laatste reacties

Eigen kleurstelling en logo

Inloggen met Linked-In

Versleutelde verbinding (SSL)

Vraag een demo aan

en bekijk onze tools in het echt