Scenarioplanning

Slim omgaan met onzekerheid

Krijg grip op een onzekere toekomst

De externe omgeving wordt steeds onvoorspelbaarder. De traditionele vormen van forecasting en strategie-ontwikkeling zijn daardoor te rigide. Niet de zekerheden, maar juist de onzekerheden moeten centraal staan. En hoe je op die onzekerheden inspeelt.

Scenarioplanning is een methode waarin je meerdere plausibele toekomstbeelden ontwikkelt om het verloop van kernonzekerheden te verkennen en de kansen en risico’s die dit met zich meebrengt. Scenarioplanning helpt organisaties te leren van de veranderingen in de buitenwereld én om strategie daarop te ontwikkelen.

Toekomstscenario’s

Bij scenarioplanning creëer je vier verschillende toekomstbeelden. De scenario’s staan op een assenkruis. Dit wordt gevormd door twee kernonzekerheden: ontwikkelingen die heel veel impact hebben en niet te voorspellen zijn.

Scenarioplanning in 5 stappen

Scope

De eerste stap bepaalt de richting van het onderzoek. De belangrijkste strategische vraag van de organisatie vormt het uitgangspunt van de scope. Op basis van de vraag kies je een tijdhorizon, breng je begrenzing aan en selecteer je stakeholders.

De tweede stap is een analyse van de externe omgeving. De community verzamelt trends door ontwikkelingen te selecteren in de database van macrotrends. Daarnaast brainstormen ze over trends in de directe omgeving van de organisatie.

Trendanalyse

De derde stap vormt een analyse van de verzamelde trends. De trends scoor je op hun onderlinge afhankelijkheid, onvoorspelbaarheid en impact op de onderzoeksvraag. Doel van deze fase is de kernonzekerheden te identificeren.

Scenario’s

In de vierde stap stel je de scenario’s op. De kernonzekerheden vormen de basis voor het assenkruis dat de vier scenario’s definieert. De scenario’s zijn plausibele toekomstbeelden die samen met de community worden opgesteld.

Opties

In de vijfde stap bepaal je hoe je als organisatie succesvol kunt zijn in de verschillende scenario’s. In een brainstorm definieert de community strategische opties. Elke optie krijgt een score voor zijn relevantie in een bepaald scenario.

Grip op onzekerheid.

Met Social Scenario Planning maak je samen toekomstscenario’s.

Scenarioplanning in de praktijk

Lees hét boek over scenarioplanning! Maak kennis met de methode. Leer hoe je in vijf stappen toekomstbestendige keuzes maakt.

‘Scenarioplanning in de praktijk’ is geschreven door onze mede-oprichter Michiel de Vries en Jeroen Toet.