De kracht van OGSM

OGSM is je plan in één overzicht. Dit kan een meerjarenstrategie, een jaarplan of een projectplan zijn. Waarom is OGSM zo’n krachtig model?

OGSM geeft inspiratie en energie en is concreet en meetbaar. OGSM zorgt voor scherpe keuzes, is actiegericht en zorgt voor logische samenhang.

OGSM geeft inspiratie en energie

Bovenaan de OGSM staat je ambitie: de grote droom die je met elkaar wilt bereiken. Deze ambitie moet inspireren en energie geven om aan de slag te gaan. Hij geeft (mede) zin aan de dagelijkse drukte: dat is waar we het voor doen!

OGSM is concreet en meetbaar

De ambitie inspireert, maar het blijft een slagzin, met als gevaar dat de ambitie een vage droom blijft. De doelstellingen zorgen er echter voor dat de ambitie concreet en meetbaar wordt. Evenzo maken de indicatoren de strategische keuzes concreet en meetbaar. Je komt dus niet weg met vage beschrijvingen en luchtfietserij.

OGSM zorgt voor scherpe keuzes

Een strategisch plan is pas een goed plan als je daadwerkelijk keuzes maakt: waar ga je de beschikbare tijd en middelen op inzetten? En dus ook: wat doe je niet (meer)? De richtlijn is maximaal vijf tot zeven strategische keuzes in je OGSM. Dan kun je ook onthouden waar je je op gaat focussen.

Ook in het dagelijks werk helpt OGSM om keuzes te maken. Nieuwe ideeën toets je aan de OGSM: draagt het nieuwe idee bij aan het realiseren van onze ambitie?

OGSM is actiegericht

De strategische keuzes vertaal je naar concrete acties: wat ga je concreet doen om de ambitie te realiseren? Elke actie heeft een deadline en een verantwoordelijke. Zo blijft het plan geen papieren werkelijkheid, maar ga je samen aan de slag.

OGSM zorgt voor logische samenhang

Alle onderdelen in de OGSM hangen met elkaar samen. Alle strategische keuzes en acties dragen bij aan het realiseren van de ambitie. Zo versterken ze elkaar. Voor iedereen is duidelijk waarom bepaalde acties belangrijk zijn en hoe ze bijdragen aan de ambitie.

OGSM is de basis voor dialoog

Een plan in OGSM is overzichtelijk. In één oogopslag zie je als team wat je moet doen en waarom. Ook zie je in één oogopslag de voortgang en status. Welke strategieën en acties verlopen volgens plan? Welke verlopen niet volgens plan? Als team kun je samen bespreken wat de oorzaken zijn en hoe je kunt verbeteren.

Met OGSM ben je koersvast én wendbaar

Met OGSM leg je je plan vast. Daarmee is duidelijk wat de ambitie en doelstellingen zijn, welke keuzes je maakt en wat er moet gebeuren. De OGSM biedt houvast voor medewerkers. Ze weten wat hun rol is en hoe ze bijdragen aan het realiseren van de ambitie. Met de juiste werkwijze ben je met OGSM tegelijkertijd heel wendbaar. Juist omdat het plan vastligt, kun je er heel bewust van afwijken. Door regelmatig bij te sturen, zorg je dat je plan altijd actueel en relevant is.

Let op: een simpel model, maar niet eenvoudig

OGSM is een krachtig model, maar geen wondermiddel. Het is geen kwestie van invullen en gaan! Je kunt pas goede keuzes maken na een grondige analyse van de krachten en kwetsbaarheden van de organisatie en de kansen en bedreigingen in de omgeving. OGSM is een hulpmiddel om je plan samen te vatten in één overzicht. Het model biedt de structuur, maar niet de inhoud!

Vraag een demo aan

en bekijk onze tools in het echt