OGSM-werkwijze: doen, leren, bijsturen

Een plan kan nog zo goed zijn – inhoudelijk juist, scherp geformuleerd, concrete acties – als het niet wordt uitgevoerd is het zinloos, zonde van de moeite. Resultaten bereik je alleen door dingen te doen. Liever een plan dat 80% gereed is heel goed uitvoeren dan een 100% plan slechts matig uitvoeren. De werkwijze die we hier beschrijven kan je helpen bij het uitvoeren van acties, het leren van de resultaten en je plan bij te sturen als het nodig is.

Uitgangspunten

Maak bewust keuzes. Wees je bewust van de resultaten. En stuur bewust bij. Om het bewustzijn van het team te vergroten staan drie woorden centraal. Ze vormen het uitgangspunt van onze werkwijze.

Dialoog

Succesvol werken met OGSM draait om mensen die samenwerken. Ga met elkaar het gesprek aan en leer van de resultaten.

Discipline

Door vast momenten te hanteren voor het bespreken van de voortgang van de OGSM voorkom je dat je wordt geleefd door de waan van de dag.

Eigenaarschap

Bepaal eigenaren van strategische keuzes en acties. Ze zijn verantwoordelijk voor de uitvoering en vormen het aanspreekpunt voor het team.

Succesfactoren

Doen, Leren & Bijsturen en Creëren

De werkwijze bestaat uit een drietal verschillende teamsessies dat periodiek plaatsvindt.

Maandsessie: DOEN

Elke maand bespreekt het team de status van acties waar ze mee bezig zijn. Het doel is inzicht te krijgen in acties die niet volgens plan verlopen en te bepalen hoe de uitvoering van deze acties verbeterd kan worden.


Voorbereiding

Als voorbereiding op de maandsessie werken de actie-eigenaren de status van hun acties bij. Ze doen dit voorafgaand aan de sessie in een voortgangsrapportage.

Agenda van de maandsessie

Bespreek in de maandsessie alle acties met de status oranje of rood:

  • Wat zijn de achterliggende redenen waardoor de actie niet volgens plan verloopt?
  • Wat gaan we doen om de actie te verbeteren of te versnellen? Verwerk dit in het actieplan.

Meer over de maandsessie

Kwartaalsessie: LEREN & BIJSTUREN

Elk kwartaal kijkt het team terug op het afgelopen kwartaal en vooruit naar het komende kwartaal. Het doel van de sessie is te leren van de resultaten van de acties en de OGSM bij te werken aan de hand van nieuwe inzichten en ontwikkelingen. De kwartaalsessie is hét moment om het plan bij te sturen als dat nodig is.


Voorbereiding

Voor de kwartaalsessie werken de actie-eigenaren de status van hun acties bij.

Update waar mogelijk de indicatoren met actuele meetwaarden. De indicatoren helpen een goed oordeel te vellen over de voortgang van de strategie.

De eigenaren van de strategische keuzes geven tot slot hun oordeel over de voortgang. Ze doen dit voorafgaand aan de sessie in een voortgangsrapportage

Kwartaalsessie

Bespreek in de kwartaalsessie alle strategische keuzes: Wat zijn de resultaten van het afgelopen kwartaal? Wat kunnen we leren van de voortgang? Wat gaat goed en wat moet beter? Welke wijzigingen moeten we doorvoeren? Verwerk de wijzigingen in de OGSM.

Meer over de kwartaalsessie

Jaarsessie: CREËREN

In de jaarsessie evalueer je het huidige plan en bepaal je het plan voor komend jaar. Het doel van de jaarsessie is te bepalen of je nog op koers ligt om je doelen te halen, te inventariseren welke nieuwe ontwikkelingen er zijn en de OGSM aan te passen als dat niet het geval is.