Categorie: Aan de slag

 • Doe de goede dingen en doe ze goed

  Doe de goede dingen en doe ze goed

  Doen we de dingen goed? Doen we de goede dingen? Voor elk team is het essentieel deze vragen regelmatig te stellen. In dit artikel lees je waarom deze vragen zo belangrijk zijn en hoe je dit gesprek kunt voeren Een plan: de dingen die je gaat doen In een plan is vastgelegd welke acties je…

 • De vijf bouwstenen van teamwork

  De vijf bouwstenen van teamwork

  Een OGSM is een strategisch (jaar)plan van een groep mensen. Samen voeren ze de acties uit, evalueren ze de resultaten en sturen ze bij. Hoe beter de samenwerking, hoe beter de resultaten. Wat maakt een goed team? Teamwork Patrick Lencioni schreef een verhelderend boek over teamwork: The Five Dysfunctions of a Team. Hij bespreekt vijf…

 • Voortgang van acties: doen

  Voortgang van acties: doen

  Bespreek maandelijks de lopende acties. Focus op de acties die niet volgens plan verlopen. Bepaal met elkaar hoe je de uitvoering van de acties kunt verbeteren. Werkwijze: Doen, Leren en Bijsturen In onze werkwijze onderscheiden we drie soorten sessies: In dit artikel staat sessie DOEN centraal.  Maandsessie: DOEN Elke maand bespreekt het team de status…

 • Voortgang van strategieën: leren en bijsturen

  Voortgang van strategieën: leren en bijsturen

  Het eind van een kwartaal is een natuurlijk moment om te evalueren en vooruit te kijken. Zo zijn er vier vaste momenten in het jaar om te leren en bij te sturen. Hoe zorg je ervoor dat je deze kwartaalrapportage zo nuttig mogelijk maakt met zo min mogelijk gedoe? Werkwijze: Doen, Leren en Bijsturen In…

 • Doelstellingen en indicatoren in OGSM: 5 praktische tips

  Doelstellingen en indicatoren in OGSM: 5 praktische tips

  In het OGSM-model staan twee soorten doelstellingen: Goals en Measures. Wat is het verschil? Wat is de functie? En hoe stel je goede doelstellingen op? Want in de praktijk blijkt dit best lastig. In dit artikel geven we je 5 praktische tips. Het verschil tussen doelstellingen en indicatoren In het OGSM-model staan doelstellingen (Goals) en…

 • Valkuilen van OGSM

  Valkuilen van OGSM

  OGSM is een heel krachtig model om een strategisch plan in één overzicht weer te geven. Maar het blijft een hulpmiddel. Wat zijn de valkuilen in het gebruik van OGSM? OGSM beschouwen als een invuloefening OGSM is een samenvatting van je plan. Dit plan moet het resultaat zijn van een gedegen analyse van kracht, kwetsbaarheid,…

 • OGSM-model: Objective, Goals, Strategies, Measures

  OGSM-model: Objective, Goals, Strategies, Measures

  Succesvolle organisaties hebben niet alleen goede ideeën, maar zijn ook in staat deze uit te voeren. In elke organisatie zijn plannen, maar wordt er ook concreet gepland? Te vaak blijft een goede strategie hangen in vage slogans en ambities. Strategische planning vertaalt strategische keuzes in concrete activiteiten waarvan het succes meetbaar is. OGSM is een…

 • Succesfactoren voor het uitvoeren van OGSM

  Succesfactoren voor het uitvoeren van OGSM

  Het succesvol uitvoeren van OGSM’s vergt een groot bewustzijn van teams en dialoog, discipline eigenaarschap. Bewustzijn Als organisatie, afdeling of wil je bewust keuzes maken waar je de schaarse hoeveelheid tijd en geld aan besteedt. Dit geldt bijhet opstellen van je OGSM, maar ook bij de uitvoering. Een actie die niet volgens plan verloopt is…

 • OGSM-werkwijze: doen, leren, bijsturen

  OGSM-werkwijze: doen, leren, bijsturen

  Een plan kan nog zo goed zijn – inhoudelijk juist, scherp geformuleerd, concrete acties – als het niet wordt uitgevoerd is het zinloos, zonde van de moeite. Resultaten bereik je alleen door dingen te doen. Liever een plan dat 80% gereed is heel goed uitvoeren dan een 100% plan slechts matig uitvoeren. De werkwijze die…