De vijf bouwstenen van teamwork

Een OGSM is een strategisch (jaar)plan van een groep mensen. Samen voeren ze de acties uit, evalueren ze de resultaten en sturen ze bij. Hoe beter de samenwerking, hoe beter de resultaten. Wat maakt een goed team?

Teamwork

Patrick Lencioni schreef een verhelderend boek over teamwork: The Five Dysfunctions of a Team. Hij bespreekt vijf frustraties van teamwork, maar eigenlijk vijf bouwstenen van teamwork: onderling vertrouwen, opbouwende conflicten, draagvlak voor keuzes, verantwoordelijkheid en focus op gezamenlijke doelen.

1. Onderling vertrouwen

Vertrouwen is het fundament van goed samenwerkende teams. Zonder vertrouwen kun je geen dialoog voeren over de resultaten van je plan en hiervan leren. Leren kan namelijk alleen als je kwetsbaar durft te zijn en open bent over je zwakheden en fouten. Zonder vertrouwen zet iedereen zijn of haar acties en strategische keuzes op groen. En dus mis je belangrijke signalen om van te leren. Vertrouwen begint bij de leider van het team: geef het goede voorbeeld en stel jezelf kwetsbaar op.

2. Opbouwende conflicten

Bij het bespreken van de voortgang van acties en strategische keuzes leer je van de resultaten. Vooral items die op oranje of rood staan zijn interessant, want deze stoplichten zijn vaak een signaal dat het anders moet. Je moet dan als team nadenken over de mogelijke opties en beslissen wat er moet veranderen. Door verschillende perspectieven bij elkaar te brengen, worden besluiten vaak beter. Ook, of misschien wel juist, als deze perspectieven botsen. In een ‘opbouwend conflict’ bespreek je de voor- en nadelen van de verschillende ideeën met elkaar om zo tot een goed besluit te komen.

3. Draagvlak voor keuzes

Elk besluit is beter dan geen besluit, want zonder besluit geen actie. De beste resultaten halen teams die keuzes durven te maken én zich vervolgens committeren aan die keuzes. Blijf bij je plan! Tenzij je met elkaar besluit dat het anders moet. Het zoeken naar consensus kan verleidelijk zijn om te zorgen voor draagvlak, maar leidt vaak niet tot de beste besluiten. Zorg er liever voor dat ieders ideeën gehoord en serieus genomen worden. Dat vergroot de kans dat iedereen zich achter de uiteindelijke keuze schaart, ook als het niet hun eerste keuze zou zijn.

4. Verantwoordelijkheid

Als eigenaar van een strategische keuze of actie ben je hier verantwoordelijk voor. Je bent ook het aanspreekpunt voor het team. Dit betekent dat het team je ook moet kunnen aanspreken op de voortgang en de resultaten. Verantwoording afleggen en elkaar aanspreken op verantwoordelijkheden is een kenmerk van succesvolle teams. Dit voelt misschien vervelend: “Bemoei je met je eigen zaken!”. Maar uiteindelijk draagt het juist bij aan de relaties in en de discipline van het team. Het draagt ook enorm bij aan de resultaten, want het gevoel dat je je team niet kunt laten zakken, zorgt voor betere prestaties van alle teamleden.

5. Focus op gezamenlijke doelen

Geen grotere drijfveer dan resultaat van je werk. Gezamenlijke doelen vormen een grote motivatie voor het team. Het is wel belangrijk dat deze helder, concreet en meetbaar zijn, zodat elk teamlid hetzelfde nastreeft. Het OGSM-model is mede hierom zo krachtig, omdat het concrete en meetbare doelen en indicatoren bevat.

Kom regelmatig bij elkaar

Als bonustip geeft Lencioni ons mee dat het belangrijk is om als team regelmatig bij elkaar te komen. Dat draagt bij aan alle bouwstenen van goed teamwork. Als vuistregel hanteren wij daarom: bespreek maandelijks de voortgang van de acties en evalueer elk kwartaal de strategische keuzes. Het draagt bij aan het onderling vertrouwen. Het is eenvoudiger om real-time standpunten en inzichten te bespreken dan via asynchrone communicatie als e-mail. Het zorgt voor inzicht in wat iedereen doet, hoe je dat het beste op elkaar kunt afstemmen en hoe je elkaar kunt helpen.

Vraag een demo aan

en bekijk onze tools in het echt