OGSM-model: Objective, Goals, Strategies, Measures

Succesvolle organisaties hebben niet alleen goede ideeën, maar zijn ook in staat deze uit te voeren. In elke organisatie zijn plannen, maar wordt er ook concreet gepland? Te vaak blijft een goede strategie hangen in vage slogans en ambities. Strategische planning vertaalt strategische keuzes in concrete activiteiten waarvan het succes meetbaar is.

OGSM is een methode om strategie of jaarplannen te beschrijven op één pagina. OGSM staat voor Objective, Goals, Strategies en Measures. Samen geven ze een goed beeld van wat de organisatie drijft, hoe succes meetbaar is, welke keuzes de organisatie maakt en hoe deze keuzes uitwerken in acties. Waar ‘organisatie’ staat kun je ook business unit of afdeling lezen. Overal waar men strategische plannen maakt kun je OGSM inzetten.

OGSM: strategie en jaarplan op één pagina

Het OGSM-model heeft zich wereldwijd bewezen als praktisch model om strategie en jaarplannen te creëren én uit te voeren. Bij multinationals en bij het MKB, bij commerciële bedrijven en non-profits. Het model bestaat uit 5 onderdelen: Ambitie (Objective), Doelstellingen (Goals), Strategische keuzes (Strategies), Dashboard (Measures 1) en Acties (Measures 2).

Objective

Ambitie

De ambitie is de grote droom van de organisatie. Wat wil je met elkaar bereiken? Een goede ambitie geeft richting en energie.

Goals

Doelstellingen

De doelstellingen maken de ambitie concreet en meetbaar. Zo heb je allemaal hetzelfde beeld voor ogen en kun je daadwerkelijk meten of de ambitie is gerealiseerd.

Strategies

Strategie

Welke keuzes maak je om de ambitie te realiseren? Waar zet je de mensen en middelen op in? Doel is tot een duidelijke routekaart te komen om je ambitie te halen.

Measures 1/2

Dashboard

Welke indicatoren gebruik je om de voortgang te monitoren? De indicatoren maken de strategische keuzes concreet en meetbaar. Gedurende de looptijd van het plan stuur je op deze indicatoren.

Measures 2/2

Acties

Welke acties (projecten) ga je binnen elke strategische keuze uitvoeren? Focus op de acties die noodzakelijk zijn, geen ‘nice-to-have’ acties dus.

Wanneer gebruik je het OGSM-model?

Organisatiestrategie concretiseren met OGSM

OGSM leent zich heel goed om de strategie van de organisatie te beschrijven op één pagina. In één oogopslag zien medewerkers en stakeholders wat de ambitie van de organisatie is, welke keuzes gemaakt zijn en wat er moet gebeuren in de komende periode.

Jaarplan in OGSM

Jaarplannen beschrijven wat een business unit of afdeling  gedurende een jaar gaat doen. Het jaarplan in het OGSM-model toont aan hoe de unit of afdeling bijdraagt aan de organisatiestrategie en wat de doelstellingen en acties voor het komend jaar zijn. Het jaarplan helpt teams om maandelijks stil te staan bij de voortgang en elk kwartaal de resultaten te evalueren. Dan worden ook de prioriteiten voor het komend kwartaal bepaald.

Vraag een demo aan

en bekijk onze tools in het echt