OGSM creëren

OGSM is een hulpmiddel om strategie en jaarplannen beknopt en overzichtelijk op te schrijven. Het model helpt om je te focussen op de essentie. Als het plan eenmaal staat heb je een goede basis om aan de slag te gaan, bij te sturen als dat nodig is en vooral: resultaten te boeken. Hoe kom je tot een scherp plan in OGSM-formaat?

OGSM: strategisch plan in één overzicht

OGSM is een methode om strategie of jaarplannen te beschrijven op één pagina. OGSM staat voor Objective, Goals, Strategies en Measures. Samen geven ze een goed beeld van wat de organisatie drijft, hoe succes meetbaar is, welke keuzes de organisatie maakt en hoe deze keuzes uitwerken in acties. Waar ‘organisatie’ staat kun je ook business unit of afdeling lezen. Overal waar men strategische plannen maakt kun je OGSM inzetten.

Voor je start met OGSM

Strategische uitdagingen: de vragen die je moet beantwoorden

Op welke vragen moet het OGSM-plan antwoord geven? Voor je begint is het belangrijk inzicht te hebben in je strategische uitdagingen. Wat zijn je belangrijkste vragen? Welke kansen zie je? Welke bedreigingen moet je afwenden? Welke sterkten kun je uitbouwen? Welke kwetsbaarheden moet je verminderen? Analyses kunnen helpen, maar vaak haal je de belangrijkste uitdagingen uit een goed en eerlijk gesprek met elkaar.

Strategische opties: de mogelijke antwoorden

Vanuit de uitdagingen kun je brainstormen over creatieve oplossingen. Zoek naar onderscheidende, maar ook haalbare oplossingen. Het bedenken van strategische opties is een iteratief proces van ideeën bedenken, onderzoeken, uitwerken, etc.

Organisatiestrategie uitwerken in jaarplannen

Een organisatie wordt uitgewerkt in jaarplannen van business units, afdelingen, team, etc. Voor je start met het uitwerken van de eigen OGSM is het belangrijk inzicht te hebben in het bovenliggende plan. Bedenk: aan welke strategische keuzes in dit plan moeten of kunnen wij een bijdrage leveren?

Fase 1: Brainstormen

In de eerste fase brainstorm je over de verschillende onderdelen van OGSM. Er zijn drie aanvliegroutes:

  1. Vanuit ambitie: formuleer ambitie en vervolgens doelstellingen en strategische keuzes. Werkt vooral goed als er een duidelijk ambitie ligt.
  2. Formuleer strategische keuzes en vervolgens ambitie en doelstellingen. Deze aanvliegroute stelt de uitdagingen centraal.
  3. Kom je er niet uit? Bepaal eerste mogelijke acties en cluster deze tot strategische keuzes.

Het creëren van een OGSM is een iteratief proces. Stap voor stap wordt het plan steeds scherpen. Focus in deze fase op de hoofdlijnen. Maak je nog niet druk over streefwaardes, eigenaren en deadlines.

Brainstormen in het OGSM-platform

Gebruik de online brainstorm om de hoofdlijnen van de OGSM te schetsen. Je kunt samen online brainstormen, items heen en weer slepen, reageren op items en meerdere versies bewaren.

Handleiding: OGSM fase 1: Brainstormen

Fase 2: OGSM aanscherpen

Als de hoofdlijnen staan kun je het plan verder aanscherpen.

Heldere teksten

Zorg voor heldere formuleringen die voor alle betrokkenen duidelijk zijn. Gebruik voor de ambitie, strategische keuzes en bij voorkeur ook de acties de formulering: <DOEL> door <DOEN>. Je beschrijft dan zowel het resultaat als de manier waarop je het resultaat wilt bereiken.

Eigenaren van strategische keuzes

Leg voor elke strategische keuzes vast wie de eigenaar is. De eigenaar is verantwoordelijk voor de invulling en uitvoering van de strategische keuze. Hij of zij is ook het aanspreekpunt.

Streefwaarden van indicatoren

De indicatoren gebruik je om de voortgang van een strategische keuze te monitoren. Bepaal voor elke indicator de streefwaarde en leg deze vast.

Eigenaren en deadlines van acties.

Bepaal de eigenaren van de acties. Elke actie heeft één eigenaar. Deze is verantwoordelijk voor de uitvoering en is ook het aanspreekpunt voor het team. De eigenaar is daarom altijd een teamlid.

Aanscherpen in het OGSM-platform

Gebruik de OGSM-tool om je plan verder uit te werken. Bepaal de eigenaren van strategische keuzes, noteer de streefwaarden van indicatoren en selecteer de deadlines en eigenaren van acties.

Je kunt labels gebruiken om relaties te leggen met andere OGSM’s of om aan te geven welke afdelingen betrokken zijn bij een strategie.

Handleiding: OGSM fase 2: Aanscherpen

Doen en leren: uitvoeren van OGSM’s

Een plan kan nog zo goed zijn – inhoudelijk juist, scherp geformuleerd, concrete acties – als het niet wordt uitgevoerd is het zinloos, zonde van de moeite. Resultaten bereik je alleen door dingen te doen. Liever een plan dat 80% gereed is heel goed uitvoeren dan een 100% plan slechts matig uitvoeren. Onze werkwijze kan je helpen bij het uitvoeren van acties, het leren van de resultaten en je plan bij te sturen als het nodig is.

Vraag een demo aan

en bekijk onze tools in het echt