Rollen bij de uitvoering van OGSM

Een OGSM is een plan van een groep mensen. In dialoog met elkaar maken ze bewuste keuzes en leren ze van de voortgang. Maandelijks en elk kwartaal komen ze bij elkaar om de acties en strategieën te bespreken. Naast deze werkwijze is ook een heldere rolverdeling van belang om het eigenaarschap te beleggen. We maken daarbij onderscheid tussen de inhoud en het proces.

OGSM-eigenaar is verantwoordelijk voor de inhoud

De OGSM-eigenaar is eindverantwoordelijk voor de inhoud en resultaten van de OGSM. Afhankelijk van de positie van het team in de organisatie is de voorzitter, bestuurder, directeur, manager of teamleider vaak de OGSM-eigenaar. Dit is immers de persoon die ook hiërarchisch verantwoordelijk is.

Een deel van de verantwoordelijkheid kan de OGSM-eigenaar delegeren naar andere leden van het team:

  • De strategie-eigenaar is verantwoordelijk voor een of meerdere strategische keuzes. Hij bepaalt (samen met het team) de acties die nodig zijn om de beoogde resultaten te halen en welke acties prioriteit hebben.
  • De actie-eigenaar is verantwoordelijk voor een of meerdere acties. hij houdt de status bij en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de acties. Dit betekent overigens niet per definitie dat hij de actie ook zelf uitvoert, hij zorgt er alleen voor dat het gebeurt.

Gedelegeerd eigenaarschap vergroot de betrokkenheid van teamleden en geeft hen de vrijheid zelf het ‘hoe’ te bepalen.

De strategie- en actie-eigenaren moeten altijd onderdeel uitmaken van het team dat bij de maand- en kwartaalsessies aanwezig is, zodat ze verslag kunnen uitbrengen en strategieën en/of acties kunnen bijwerken als dat nodig is.

Proceseigenaar is verantwoordelijk voor het proces

De proceseigenaar is verantwoordelijk voor het proces van de uitvoering van het plan. Hij of zij begeleidt de sessies en faciliteert het team om optimaal hun werk te doen. Als het team bepaalde obstakels identificeert (bijv. onvoldoende budget, teveel afleiding door de waan van de dag, onvoldoende ondersteuning voor het management, etc.) probeert de proceseigenaar deze uit de weg te halen.

De rol is dus bedoeld om het team te helpen, maar ook om het team scherp te houden, zodat de sessies worden gehouden, de inhoud scherp wordt geformuleerd, deadlines worden gehaald, etc.

De proceseigenaar hoeft geen onderdeel uit te maken van het team. Sterker: vaak werkt het beter als de proceseigenaar geen teamlid is. Je kunt dus één proceseigenaar meerdere teams laten begeleiden.

In de praktijk zie je vaak dat de OGSM-eigenaar en proceseigenaar samenvallen in dezelfde persoon. Hoewel deze combinatie logisch lijkt, bevelen we aan de de rollen gescheiden te houden. Beide eigenaren kunnen zich dan puur richten op hun eigen rol en verantwoordelijkheid.

Vraag een demo aan

en bekijk onze tools in het echt