H2. Een goed plan met OGSM

OGSM is een model om een plan te maken dat op één pagina past. Zo zie je in een oogopslag wat je wilt bereiken en wat je daarvoor moet doen. In dit artikel bespreken we de vier onderdelen van een OGSM: ambitie, doelstellingen, strategische keuzes en maatregelen. Dit is een beknopte samenvatting van hoofdstuk 2 van het boek 'OGSM in de praktijk'.

Als je scherpe keuzes maakt en concreet formuleert, krijg je een compact plan dat op één pagina past. Dat is dan ook de grote uitdaging als je een plan maakt. Beperk je tot de essentie en kies! Houd je van wollig taalgebruik en durf je niet te kiezen, dan is OGSM niet voor jou. De letters OGSM staan voor de vier onderdelen, maar dan in het Engels: Objective, Goals, Strategies en Measures.

OGSM: voor eenpitters en multinationals

De afgelopen jaren hebben wij heel veel mensen en teams begeleid bij het opstellen van OGSM’s. Van technische bedrijven in de maakindustrie tot zorgorganisaties, van resultaatgerichte financiële instellingen tot gemeenten. De kracht van OGSM in deze organisaties is:

 • OGSM geeft ons inspiratie en energie
 • OGSM is concreet en meetbaar.
 • OGSM dwingt ons te kiezen.
 • OGSM zorgt voor overzicht en logische samenhang.
 • OGSM helpt ons steeds beter te worden.

Ambitie (Objective)

De ambitie beschrijft wat je uiteindelijk wilt bereiken, de grote droom. Alles wat in het plan staat, heeft als doel de ambitie te realiseren.
Een goede ambitie beschrijft ten eerste wat je wilt bereiken. Dit is het waaróm van je plan, het grote doel. Het geeft aan waarom het plan belangrijk is, waarom je het plan gaat uitvoeren.

Daarnaast staat in de ambitie hóe je het doel in grote lijnen wilt bereiken. De ambitie geeft daarmee richting aan alle betrokkenen.

Doelstellingen (Goals)

Bij elke ambitie, hoe goed geformuleerd ook, kun je vragen stellen. Daarom is het belangrijk de ambitie concreet en meetbaar te maken.
De doelstellingen maken concreet wat je precies met de ambitie bedoelt. Wat betekent ‘de meest innovatieve’, ‘de hoogste kwaliteit’ of ‘de beste werkgever’ precies? Met de doelstellingen bepaal je aan het eind van de rit of je de ambitie (volledig) hebt gerealiseerd. Je kunt het succes dus objectief meten. Met de doelstellingen bepaal je ook hoe hoog je de lat legt: wanneer ben je precies tevreden?

Strategische keuzes (Strategies)

De ambitie en doelstellingen beschrijven het einddoel van je reis. De vraag is nu: welke route kies je, vanuit alle mogelijke opties, om dat einddoel te bereiken? De strategische keuzes beschrijven deze route. Het is belangrijk dat ze aansluiten op de uitdagingen waar je voor staat. Deze komen voort uit:

 • De kracht van het team en de organisatie.
 • De kwetsbaarheid van het team en de organisatie.
 • De kansen in de omgeving.
 • De bedreigingen in de omgeving.

Maatregelen (Measures)

De maatregelen vormen het vierde onderdeel van een OGSM. In het boek Businessplan op 1 A4 worden de maatregelen gesplitst in ‘Dashboard’ en ‘Action plan’. Wij nemen deze splitsing over, maar gebruiken de termen Indicatoren en Acties:

 • Indicatoren. Om jezelf de maat te nemen en inzicht te krijgen of je de juiste resultaten boekt.
 • Acties. Om helder te krijgen wat je moet regelen.

De indicatoren en acties zijn gekoppeld aan een strategische keuze.

De indicatoren vormen een dashboard waarop je kunt zien of je snel genoeg gaat en of je nog op koers ligt. Ze laten zien of de acties de juiste resultaten opleveren, zodat je op tijd kunt bijsturen door je plan aan te passen.

De acties maken heel concreet wat je gaat doen om de gewenste resultaten (zie de indicatoren) binnen de strategische keuze te behalen.

Voorbeelden

Op ogsmindepraktijk.nl kun je twee voorbeelden downloaden:

 • Een eenvoudige OGSM voor het maken van een zeilreis over de oceaan.
 • De OGSM van het fictieve bedrijf Sunergie.

In het boek geven we nog meer voorbeelden:

 • De persoonlijke OGSM van een medewerker die over twee jaar teamleider wil worden.
 • Het sales- en marketingplan waarin de marketingafdeling beschrijft hoe ze succesvol willen zijn.
 • De OGSM van een MKB-bedrijf in de maakindustrie.
 • De OGSM van een gemeente om de woningmarkt meer in balans, toegankelijker en duurzamer te maken.
 • De OGSM van een organisatie in de ouderenzorg om cliënten meer eigen regie te geven.

OGSM in de praktijk

Dit artikel is een samenvatting van een hoofdstuk van het boek ‘OGSM in de praktijk’. Meer informatie vind je op ogsmindepraktijk.nl

Of bestel het boek direct bij Managementboek of bol.com.

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief “OGSM in de praktijk” en ontvang maandelijks nieuwe inspiratie over het werken met OGSM.

Vraag een demo aan

en bekijk onze tools in het echt