H5. Samen werken en samen besluiten 

Het creëren, uitvoeren en bijsturen van een OGSM is mensenwerk. Uiteindelijk zijn het de teamleden die het met elkaar moeten doen. Heldere verantwoordelijkheden en duidelijke besluitvorming zijn belangrijke succesfactoren. Dit is een beknopte samenvatting van hoofdstuk 5 van het boek 'OGSM in de praktijk'.

Rolverdeling: taken en verantwoordelijkheden

Bij het beschrijven van de verantwoordelijkheden van de teamleden maken we onderscheid tussen de inhoud en het proces. De inhoud bestaat uit de onderdelen van de OGSM, van de ambitie tot en met de acties. Voor de inhoud onderscheiden we vier rollen:

  1. OGSM-eigenaar: Eindverantwoordelijk voor de resultaten van de OGSM.
  2. Strategie-eigenaar: Eindverantwoordelijk voor het goed afronden van de acties binnen de strategische keuze en verantwoordelijk voor de resultaten en de rapportage daarover.
  3. Actie-eigenaar: Verantwoordelijk voor het uitvoeren van de actie en het rapporteren over de voortgang.
  4. Teamlid: Bespreekt de voortgang van acties en strategische keuzes en neemt besluiten over wijzigingen. Bevoegd om eigenaren aan te spreken op de voortgang en resultaten.

Daarnaast kunnen mensen van buiten het team betrokken zijn bij de inhoud. Het proces betreft de stappen die je zet om een OGSM te creëren en om deze uit te voeren en te monitoren. Voor de verantwoordelijkheid van het proces onderscheiden we de vijfde rol:

  1. Proceseigenaar: Verantwoordelijk voor het proces van doen, leren en bijsturen.

In het boek ‘OGSM in de praktijk’ vind je een overzicht van de verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden van alle teamrollen.

Keuzes maken in drie stappen

In een goed team werken de teamleden optimaal samen aan hun gezamenlijke doelen. Daarom zijn de ambitie en doelstellingen in een OGSM zo krachtig. Elke keuze die gemaakt wordt, heeft als doel om (uiteindelijk) de ambitie en doelstellingen te realiseren. Welke strategische keuzes moeten we maken? Welke acties gaan we wel en niet uitvoeren? Welke acties geven we prioriteit? Hoe kunnen we de uitvoering van de acties verbeteren? Moeten we ons actieplan aanpassen? En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Steeds weer moet je kiezen.

Het succes van een team wordt voor een groot deel bepaald door de mate waarin de leden in staat zijn de juiste keuzes te maken. Dat doe je in drie stappen:

  1. Beeldvorming: Creëer een helder en eerlijk beeld van de situatie. Gebruik de LSD-techniek: Luisteren, Samenvatten, Doorvragen.
  2. Oordeelsvorming: Breng verschillende perspectieven bij elkaar en weeg de opties af. Wees positief kritisch naar elkaar.
  3. Besluitvorming: Elk besluit is beter dan geen besluit. Besluiten kun je nemen naar consensus te zoeken. Dat leidt tot het meeste draagvlak, maar pas op voor compromissen in plaats van keuzes. Je kunt ook stemmen, de procedure is helder, maar zorg ervoor dat ook de stem van de minderheid wordt gehoord. En soms moet de leider een knoop doorhakken. Zorg er in ieder geval voor dat ieders ideeën gehoord en serieus genomen worden. Dat vergroot de kans dat iedereen zich achter de uiteindelijke keuze schaart, ook als het niet hun eerste keuze zou zijn. En houd altijd het gezamenlijke doel voor ogen, want elke keuze moet daaraan bijdragen.

OGSM in de praktijk

Dit artikel is een samenvatting van een hoofdstuk van het boek ‘OGSM in de praktijk’. Meer informatie vind je op ogsmindepraktijk.nl

Of bestel het boek direct bij Managementboek of bol.com.

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief “OGSM in de praktijk” en ontvang maandelijks nieuwe inspiratie over het werken met OGSM.

Vraag een demo aan

en bekijk onze tools in het echt