H1. De kracht van een goed plan

OGSM is een model om plannen te maken én uit te voeren. Dat kun je vergelijken met een zeilreis. Door een plan te maken ga je zelf achter het roer zitten, je bepaalt zelf de koers. Dit is een beknopte samenvatting van hoofdstuk 1 van het boek 'OGSM in de praktijk'.

Zo’n plan helpt, omdat je goed bent voorbereid op de reis. Je denkt na over de bestemming en de gewenste route. In de uitvoering kun je dan simpelweg aan de slag met de acties die in je plan staan. Wat er niet in staat, ga je niet doen. Maar elk plan is een levend plan. Tijdens de uitvoering doe je nieuwe inzichten op, je leert van de resultaten. Je moet je plan dus regelmatig evalueren en bijsturen. Zo hou je koers én blijf je wendbaar.

Onderdelen van een goed plan

Een goed plan bestaat uit vier onderdelen.

  1. Ten eerste de ambitie, de eindbestemming. Deze inspireert om op reis te gaan.
  2. Maar wat bedoel je precies met de ambitie? Met de doelstellingen maak je de ambitie concreet en meetbaar. Ze vormen een checklist om te bepalen of de ambitie is gerealiseerd.
  3. De essentie van een goed plan is: keuzes maken. De belangrijke keuzes in het plan bepalen de richting, de koers die je uitstippelt.
  4. De indicatoren en acties beschrijven hoe je onderweg de voortgang monitort en wat je concreet gaat doen. Elke actie draagt (uiteindelijk) bij aan het realiseren van de ambitie en doelstellingen.

OGSM: een plan in één overzicht

De onderdelen van een goed plan kun je in een overzicht zetten met het OGSM-model. OGSM is een krachtig model voor het maken van plannen. Het plan is overzichtelijk en geeft energie om aan de slag te gaan. Je ziet namelijk duidelijk waarom je het doet: het realiseren van je ambitie. Een OGSM is een plan in een handzaam formaat dat je dwingt je te beperken tot de essentie. Je moet kiezen wat écht belangrijk is. En OGSM zorgt voor een logische opbouw van je plan. Alle elementen hangen met elkaar samen en versterken elkaar.

Op ogsmindepraktijk.nl kun je een uitgewerkte OGSM downloaden. De OGSM is het plan voor het maken van een zeilreis over de oceaan.

Het plan van een team

In de meeste gevallen zijn meer mensen betrokken bij een plan. Het plan is van een team. Het dan belangrijk regelmatig met elkaar de voortgang te bespreken, zodat je op één lijn blijft. Je beantwoordt met elkaar dan de volgende vragen:

  1. Doen we de dingen goed? Wat kunnen we slimmer of beter doen?
  2. Doen we de goede dingen? Levert onze inspanning voldoende op of moeten we ons plan wijzigen?

De schipper en de teamleden

In een team moet je heldere afspraken maken over de rolverdeling bij het opstellen en uitvoeren van het plan. Wie is waarvoor verantwoordelijk? Wat verwacht je van elkaar? En welke bevoegdheden heeft iedereen? Dat stimuleert eigenaarschap en het nemen van verantwoordelijkheid. Het schept duidelijkheid binnen het team en zorgt ervoor dat zaken niet blijven liggen (“Oh, ik dacht dat jij dat zou doen.”).

De plannen van een organisatie

In een organisatie wordt het vaak nog complexer. Als team ben je onderdeel van een vloot. In die vloot heeft elk schip, dus elk team, zijn eigen rol. De uitdaging is om al die teams op één lijn te krijgen, zodat ze elkaar versterken. Concreet betekent dit:

  1. Alle teams moeten bijdragen aan het grote doel: het realiseren van de ambitie.
  2. Alle teams werken optimaal samen. De inhoud sluit op elkaar aan, de afhankelijkheden en de planning zijn afgestemd.

Indeling van het boek

Het boek is ingedeeld in zeven hoofdstukken. In de introductie gaan we in op de kracht van een goed plan. Dit artikel is daarvan een samenvatting. In hoofdstuk 2 bespreken we het OGSM-model als structuur voor zo’n goed plan. In hoofdstuk 3 beschrijven we dan de stappen die je moet zetten om een OGSM te creëren, samen met een team.

En dan begint het eigenlijk pas. Je gaat pas resultaten boeken als je met het plan aan de slag gaat. In hoofdstuk 4 introduceren we daarom een duidelijke werkwijze om als team de voortgang van je OGSM te bespreken en je plan bij te sturen.

In hoofdstuk 5 bespreken we de rolverdeling en verantwoordelijkheden binnen teams die met OGSM werken en de manier waarop je samen tot goede besluiten komt.

In hoofdstuk 6 zoomen we in op organisaties waar meerdere teams met elkaar samenwerken. We laten zien hoe je samenhang creëert en behoudt tussen meerdere OGSM’s.

Het laatste hoofdstuk gaat over het beoordelen van het team op hun prestaties en het opstellen van persoonlijke ontwikkelingsplannen met OGSM.

OGSM in de praktijk

Dit artikel is een samenvatting van een hoofdstuk van het boek ‘OGSM in de praktijk’. Meer informatie vind je op ogsmindepraktijk.nl

Of bestel het boek direct bij Managementboek of bol.com.

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief “OGSM in de praktijk” en ontvang maandelijks nieuwe inspiratie over het werken met OGSM.

Vraag een demo aan

en bekijk onze tools in het echt