Scenariogame

Stimuleer discussie over toekomstscenario’s

  • Deel toekomstscenario’s met je achterban (leden, locaties, afdelingen, etc.)

  • Leg per scenario enkele uitdagingen voor en vraag naar kansen, bedreigingen of strategische opties

  • Verzamel alle ideeën om je strategie of beleid aan te scherpen

Discussie en brainstormen over de toekomstscenario’s

Met de scenariogame faciliteer je leden, locaties of afdelingen om met elkaar in gesprek te gaan over toekomstscenario’s. De game neemt individuen of teams mee op reis door de toekomst. Stap voor stap maken ze kennis met de scenario’s en gaan ze per scenario met elkaar in gesprek over kansen, bedreigingen en ideeën om daarop in te springen.

Overzicht van scenario’s

De game toont de vier toekomstscenario’s in het assenkruis.

De spelers kiezen zelf met welk scenario ze willen beginnen.

Bij elk scenario wordt een korte toelichting gegeven in tekst en/of video.

Uitdagingen

Binnen elk scenario’s krijgen de spelers een aantal uitdagingen voorgelegd.

Voor elke uitdaging hebben de spelers 5 minuten om te discussiëren en te brainstormen. Zo blijft de vaart in de discussie.
Na 5 minuten verschijnt de melding ‘Time’s up!’ en een formulier om alle ideeën en opmerkingen te noteren.

Stap voor stap bespreken de spelers zo alle scenario’s en uitdagingen.

Resultaten

Als de spelers alle scenario’s en uitdagingen hebben besproken zien ze in één overzicht al hun ideeën. Ze kunnen deze nog bewerken.

Nadat de ideeën zijn ingediend kan men het spel opnieuw spelen. De speler kan zijn eigen eerder ingediende formulieren altijd weer terugzien.

De beheerder van de scenariogame kan alle ingediende formulier zien en zo input verzamelen voor het aanscherpen van strategie of beleid. Ook kun je zo een samenvatting van de resultaten terugkoppelen aan de spelers.

Vraag een demo aan

en bekijk onze tools in het echt