Privacyverklaring

Soms hebben we je gegevens nodig. Maar ze zijn bij ons in goede handen.

Toolsfactory BV, gevestigd aan Utrechtseweg 223a 3818 EE Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://toolsfactory.nl
Utrechtseweg 223a
3818 EE Amersfoort
+31 33 202 20 87
info@toolsfactory.nl

KVK: 60721553

Persoonsgegevens die wij verwerken

Toolsfactory BV verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam.
 • E-mailadres.
 • Naam organisatie.
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op de website/het platform aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
 • Gegevens over jouw activiteiten op de website/het platform.
 • Internetbrowser en apparaat type.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Toolsfactory BV verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Ras (als je ervoor kiest een foto te uploaden in je profiel).

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Toolsfactory BV verwerkt jouw persoons- en organisatiegegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
 • Je de mogelijkheid te bieden de functionaliteit te gebruiken.
 • Toolsfactory analyseert het gedrag van bezoekers op de website om daarmee onze website te verbeteren.
 • Het onderhouden van onze zakelijke relatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Toolsfactory BV maakt GEEN gebruik van geautomatiseerde verwerkingen om besluiten te nemen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Toolsfactory BV) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Toolsfactory BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. We bewaren je persoonsgegevens gedurende de looptijd van je account. Na het afsluiten van je account bewaren we de gegevens nog maximaal 3 maanden, zodat je je account opnieuw kunt activeren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Toolsfactory BV verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Toolsfactory BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Toolsfactory BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Toolsfactory.nl

De website toolsfactory.nl is de website Toolsfactory BV. Op deze website wordt geen gebruik gemaakt van cookies.

OGSM.online / StrategyLAB / Social Scenario Planning

OGSM.online / StrategyLAB / Social Scenario Planning zijn productnamen van het online platform van Toolsfactory BV. Het platform kan onder een andere naam en url aangeboden worden voor klanten van Toolsfactory BV.

Sessie op het platform
Naam: _toolsfactory_session
Bewaartermijn: duur van de sessie (je bezoek aan het platform)
Toepassing: Onthouden of je wel of niet bent ingelogd op het platform

Analyse van het gebruik
Naam: ahoy_visit
Bewaartermijn: 4 uur
Toepassing: Het meten van het gebruik van de functionaliteit op onze eigen servers.

Naam: ahoy_visitor
Bewaartermijn: 2 jaar
Toepassing: Het meten van het gebruik van de functionaliteit op onze eigen servers.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Toolsfactory BV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar help@toolsfactory.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld de KopieID-app van de Nederlandse overheid. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Toolsfactory BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Toolsfactory BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met je contactpersoon of help@toolsfactory.nl. Toolsfactory BV heeft o.a. de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 • Gebruik van TLS (voorheen SSL) voor het versleutelen van de verbinding. Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (toolsfactory.nl, ogsm.online) naar het hieraan gekoppelde IP-adres; het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Heb je vragen over de beveiliging van ons platform of wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op: info@toolsfactory.nl.