Wist je dat?

Onze tools zitten bomvol handige functionaliteit. Met deze Wist je datjes geven we je praktische tips om nog meer uit de tools te halen. Maandelijks plaatsen we nieuwe tips. Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief ‘Grip op strategie’.

Wist je dat? | november 2021

Decimalen en duizendtallen

In het Nederlands gebruiken we komma’s voor decimalen en punten voor duizendtallen. In het Engels is het precies andersom. Verwarrend, maar daarom verwerken we dit automatisch. Als je bij doelstellingen of indicatoren streef- of meetwaardes invult, plaatsen we automatisch de juiste variant. Je ziet dit direct in het veld, zodat er geen verwarring ontstaat.

Dashboards printen

Bij alle dashboard vind je rechtsboven een printknop. Hiermee kun je het dashboard printen of downloaden als pdf. Zo kun je de dashboards ook delen met mensen die geen toegang hebben tot het OGSM-platform.

Wist je dat? | oktober 2021

Nieuw jaarplan creëren

Het nieuwe jaar komt in zicht. In veel organisaties wordt in het najaar het jaarplan voor het komend jaar opgesteld. Hoe maak je een nieuw jaarplan op het OGSM-platform? Er zijn twee mogelijkheden:

  1. Starten met een lege OGSM.
  2. Het nieuwe jaarplan baseren op een kopie van het huidige jaarplan.

Lees het stappenplan om een nieuw jaarplan te maken.

Indicatoren en acties toevoegen

Gebruik de knoppen ‘Creëer indicator’ en ‘Creëer acties’ om nieuwe items direct aan de juiste strategische keuzes te koppelen.

Mijn acties bewerken

Gebruik het Actie-dashboard om een overzicht te zien van alle acties waarvan je eigenaar bent. Je kunt acties vanuit het dashboard direct bewerken of er een voortgangsrapportage aan toevoegen.

Wist je dat? | september 2021

Toon prioriteit van acties met labels

Labels kun je gebruiken om doorsnedes te maken door meerdere OGSM’s. Je kunt deze ook gebruiken om extra informatie toe te voegen aan een actie. Maak bijv. de labels ‘Prio 1’, ‘Prio 2’ en ‘Prio 3’ of labels voor de impact ‘Hoog’ en ‘Midden’. Door de labels een kleur te geven maak je de prioriteit nog inzichtelijker.

Acties tonen in meerdere OGSM’s

Het is mogelijk een actie in meerdere OGSM’s te tonen. Zo kun je bijv. een actie uit de organisatie-OGSM ook tonen in een afdelings-OGSM. Wijzigingen in de actie en de voortgangsrapportages zijn dan in beide OGSM’s zichtbaar. Om een actie in meerdere OGSM’s weer te geven moet je de actie bewerken en aan meerdere Strategische keuzes koppelen.

Snel nog een actie toevoegen

Als je meerdere acties wilt toevoegen aan een OGSM, kun je de optie ‘Nog een toevoegen’ gebruiken. Je vindt deze onderaan het actie-formulier. Na het opslaan van de actie krijg je dan direct een nieuw formulier op het scherm. Hierin zijn dezelfde strategische keuzes geselecteerd als bij de vorige actie.

Wist je dat? | juli 2021

Actie automatisch gekoppeld aan label strategische keuze

Je kunt labels toevoegen aan acties. Het is niet nodig om acties hetzelfde label te geven als de strategische keuze waar ze bijhoren. Acties zijn namelijk automatisch gekoppeld aan het label van de strategische keuze.

Metingen toevoegen aan doelstellingen

Met de doelstellingen bepaal je uiteindelijk of de ambitie is gerealiseerd. Toch kan het inzicht geven om ook tussentijds te meten waar je staat. Het is daarom mogelijk metingen toe te voegen aan doelstellingen. Dit werkt hetzelfde als bij indicatoren.

Volgorde van tools wijzigen

De Administrator van een groep kan de volgorde van de tools in de groep wijzigen. Zo zorg je voor een logische indeling.

Wist je dat? | juni 2021

Titel boven rapportage

Je kunt een titel instellen voor het rapportage-dashboard. Dit is vooral handig als je de rapportage print of als pdf downloadt. De lezer ziet dan direct waar de rapportage over gaat, bijv. “Kwartaalrapportage thema ‘Duurzaamheid’, Q2 2021” of “Q2 2021: Kwartaalrapportage afdeling Innovatie”

Overzicht van al mijn acties

Snel een overzicht van alle acties waar je eigenaar van bent?  Ook als je actief bent in meerdere OGSM’s? Ga naar het Actie-dashboard en klik op het filter ‘Mijn acties’.

Volgorde van acties wijzigen

De OGSM toont de acties gegroepeerd op de status: Nog te doen, Mee bezig en Afgerond. De volgorde binnen deze groepen kun je aanpassen door de acties te slepen in het Actieplan. Sleep ze in de juiste volgorde en je zult deze volgorde ook in de OGSM terugzien.

Wist je dat? | mei 2021

Updates van groepen instellen

Dagelijks of wekelijks versturen we een overzicht van updates. Je kunt zelf instellen van welke groepen je de updates wilt krijgen. Via het menu rechtsboven kun je je profiel bewerken.

Profielfoto instellen

Geef je profiel een persoonlijke touch door een foto in te stellen. De foto is bijvoorbeeld zichtbaar bij een strategische keuzes of actie als je daarvan de eigenaar bent. Via het menu rechtsboven kun je je profiel bewerken.

Het instellen van profielfoto’s kan uitgeschakeld zijn door de beheerder.

Organiseer de groep met tabjes

Heb je veel tools in een groep staan en ontbreekt het overzicht? Maak tabjes aan de om de tools te ordenen. Zet bijvoorbeeld oude versies van OGSM’s onder het tabje Archief. De Administrator van de groep kan de tabjes bewerken.

Wist je dat? | april 2021

Dwarsdoorsneden van OGSM’s

Labels kun je gebruiken om strategische keuzes in meerdere OGSM’s aan elkaar te relateren. Met de dashboards maak je eenvoudig dwarsdoorsneden van OGSM’s door te filteren op label.

Labels met een kleurtje

Maak een centrale lijst van labels en stel kleuren in om de herkenbaarheid te vergroten. Zo is direct zichtbaar welke labels aan een strategische keuze hangen.

Inloggen met Microsoft-account

Veel organisaties beheren de accounts van medewerkers met software van Microsoft. Het is mogelijk het OGSM-platform hiermee te koppelen. Handig voor gebruikers, want ze hoeven niet opnieuw in te loggen en een extra wachtwoord te onthouden. En handig voor beheerders.

Wist je dat? | maart 2021

OGSM checklist

Met de OGSM checklist controleer je of de OGSM voldoet aan de theorie. In de checklist beantwoord je een aantal stellingen. Zo krijg je ideeën hoe je de OGSM kunt aanscherpen. Je kunt de checklist laten invullen door meerdere personen.

Frequentie updatemail

De updatemail wordt dagelijks verstuurd. Je kunt echter zelf de frequentie aanpassen en de mail wekelijks ontvangen.

Nieuwe versie van bestand uploaden

Het is mogelijk een nieuwe versie van een bestand te uploaden. Als het bestand is toegevoegd aan een blog of een actie dan wordt de nieuwe versie automatisch hieraan toegevoegd.

Wist je dat? | februari 2021

Nulmeting bij indicatoren

De indicatoren in de OGSM zijn belangrijk om het resultaat van de acties te monitoren. Bij de indicator geef je aan wat de streefwaarde is en wanneer de streefwaarde gehaald moet zijn. Je kunt ook een nulmeting toevoegen. Dan zie je in de grafiek direct een lijn tussen de huidige waarde en de streefwaarde.

Deadline nadert

Een week voor de deadline van een actie krijg je een melding via e-mail: “De deadline van actie … is over 1 week.”

De volgorde van acties wijzigen

De acties in de OGSM staan gesorteerd op de status: Nog te doen, Mee bezig en Afgerond. Wil je de acties binnen deze groepering in een andere volgorde zetten? Ga naar het Actieplan en sleep de acties in de gewenste volgorde. Deze volgorde is vervolgens ook in de OGSM zichtbaar.

Wist je dat? | december 2020

Deelnemers aan de groep

Rechtsboven in het scherm zie je het aantal deelnemers in de groep. Klik erop om te zien met wie je samen in de groep zit. Er zijn drie rollen in een groep. Een Administrator kan alles bewerken en beheert de gebruikers. Een Deelnemer kan eigen items in de OGSM bewerken en reageren. Een Kijker kan alles zien, maar niets wijzigen en ook geen reacties plaatsen.

Alleen eigenaren kunnen hun strategie of actie bewerken

De eigenaar van een strategie of actie is immers verantwoordelijk voor het bijwerken ervan. Overige deelnemers aan de groep kunnen de strategie of actie wel altijd bekijken. Administrators van een groep kunnen altijd alle items bewerken. Heeft een strategie of actie (nog) geen eigenaar? Dan kunnen alle deelnemers het item bewerken.

2-factor authenticatie (2FA)

2-factor authenticatie is een tweede toegangspoort tot het platform. De eerste poort open je met je wachtwoord. De tweede poort open je met een code die wordt gegenereerd door een app op je smartphone. Deze code is uniek en slechts tijdelijk bruikbaar. Elke keer dat je inlogt is de code anders. Beheerders van het platform kunnen aangeven of 2FA is ingeschakeld en voor welke rollen.

Wist je dat? | november 2020

Link toevoegen aan een actie

Wil je het resultaat van een actie delen met leden van je team? Door een link toe te voegen aan een actie verwijs je eenvoudig naar een presentatie, document, video of foto in Microsoft 365 of Google Drive.

Historie van een actie bekijken

Bij een actie kun je een overzicht bekijken van alle wijzigingen aan een actie. Zo zie je of de actie van eigenaar is veranderd of dat de deadline is opgeschoven. Open de actie en klik op het tabje ‘Historie’.

OGSM in één overzicht als pdf

Gebruik de printfunctie om je OGSM te downloaden als pdf. Dat kan in elke browser. Selecteer liggend formaat op A3. De OGSM wordt altijd over de volle breedte getoond. Door de schaal te wijzigen bepaal je de grootte van de tekst. Zo krijg je je plan op één pagina. Bekijk handleiding.

Wist je dat? | oktober 2020

Sneltoetsen

Je voegt sneller nieuwe onderdelen toe aan een OGSM met de sneltoetsen. Gebruik de letter ‘d’ op je toetsenbord voor een nieuwe doelstelling, ‘s’ voor een nieuwe strategie, ‘i’ voor een nieuwe indicator en ‘a’ voor een nieuwe actie.

Eigenaar en stoplicht bij een strategie

Ook bij de Strategische keuzes kun je een eigenaar en stoplicht aangeven. De eigenaar is verantwoordelijk voor de inhoud van de strategie. Het stoplicht is het oordeel van de eigenaar over de voortgang.

Labels bij een actie

Geef acties een label. Zo kun je op het actie-dashboard snel een overzicht krijgen van alle acties (uit meerdere OGSM’s) met een bepaald label.

Lees ook deze artikelen

Vraag een demo aan

en bekijk onze tools in het echt