Actieplan

Overzicht van acties

Het Actieplan geeft een overzicht van alle acties.

Acties bekijken

Het Actieplan toont de acties in 3 kolommen. De kolommen staan voor de 3 fasen van een actie:

 1. Nog te doen: deze acties moeten nog opgepakt worden, ze zijn nog niet gestart.
 2. Mee bezig: deze acties zijn gestart, maar nog niet afgerond.
 3. Afgerond: deze acties zijn voltooid. De titel van de actie is doorgestreept.

Bij elke actie zie je:

 1. De titel van de actie
 2. De verantwoordelijke
 3. De deadline
 4. Het aantal reacties
 5. De status: stoplicht, voortgangsrapportage en of de actie nog te doen, mee bezig of afgerond is

Acties filteren

Je kunt het overzicht van de acties filteren op:

 1. Eigenaar
 2. Betrokkenen
 3. Labels: gebruik labels om extra kenmerken aan acties te hangen.
 4. Gearchiveerde items: deze zijn standaard niet zichtbaar
 5. Deadline
 • Ga met de aanwijzer op het filter staan
 • Selecteer in het menu dat uitklapt het item waarop je wilt filteren.
 • Met dezelfde stappen kun je een extra filter toevoegen of het filter weer uitschakelen.


Acties filteren op verantwoordelijke

Acties groeperen

Je kunt acties ook groeperen om meer overzicht te krijgen. Groepeer acties op:

 • Verantwoordelijke
 • Label
 • Strategische keuze (alleen beschikbaar als acties gekoppeld zijn aan een OGSM).


Acties groeperen op verantwoordelijke

Acties toevoegen

Benodigde rechten: Administrator of Deelnemer

Alleen gebruikers met de rol ‘Administrator’ of ‘Deelnemer’ kunnen acties toevoegen aan het Actieplan.

 • Klik in de werkbalk op de knop ‘Actie toevoegen’ om een nieuwe actie aan te maken.


Actie toevoegen

Er verschijnt een formulier om een nieuwe actie aan te maken.

 • Vul de velden van het formulier in.
  • Titel: beschrijf in een paar woorden de essentie van de actie.
  • Beschrijving: geef een korte toelichting op de actie.
  • Deadline: op welke datum moet de actie voltooid zijn?
  • Verantwoordelijke: wie is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de actie en het opleveren van het resultaat? Je kunt hier de deelnemers van de groep selecteren.
  • Betrokkenen: selecteer het deelnemers die bij de actie betrokken zijn. In de updatemail krijgen zij een alerts onder ‘Mijn updates’ bij het toevoegen van de actie of bij wijzigingen en reacties.
  • Label: typ een label om acties te categoriseren. Je kunt labels in het overzicht van acties gebruiken op acties te groeperen of te filteren.
  • Bestand: hier kun je een bestand uploaden die je als bijlage bij de actie wilt plaatsen. Je kunt ook selecteren in welke bestandentool het bestand geplaatst wordt (indien je meerdere bestandentools in een groep hebt).
  • Voortgang: geef de voortgang van de actie aan in een percentage van 0-100%.
  • Stoplicht: geef aan of de actie op schema ligt (groen), of er zorgen zijn over de kwaliteit of de deadline (oranje) of dat de kwaliteit of deadline niet gehaald kunnen worden (rood).
 • Klik op ‘Opslaan’ om de actie toe te voegen.


Formulier om een nieuwe actie toe te voegen

Downloaden

Je kunt de volledige actielijst downloaden als Excel-bestand.

 • Klik in de werkbalk op het download-icoon.

Vraag een demo aan

en bekijk onze tools in het echt